Schepen / Ship's

 

Hier enkele verschillende scheepstypes Here some different ship's types

 

 

CS met kranen.JPG (145515 bytes)

een containerschip met kranen

a containership with cranes

 

een containerschip van MSC, een van de grootste containerschepen ter wereld, 395 meter lang en 59 meter breed, zonder kranen MSC-Oscar-3.jpg (79458 bytes) a MSC containership, one of the worlds biggest containerships, 395 meters long and 59 meter wide, without cranes

 

een vrachtschip, dit schip is speciaal ontworpen om rollen papier te vervoeren, maar ze kan ook bulkladingen, containers en zoals op de foto RTG's vervoeren (mobile portaalkraan) Singelgracht.jpg (84846 bytes) a cargo vessel, this vessel is special made to transport paperrolls, but also she can transport bulkcargo's, containers or as in this picture RTG's (Mobile gantry crane)

 

een koelschip, deze schepen vervoeren gekoelde lading(van 0 tot 13.3 graden) en bevroren lading(tot ongeveer -20 graden), het zijn vaak snelle schepen koelschip.jpg (79345 bytes) ship, this type of ship's carrying cooled cargo's (from 0 to 13.3 degrees) and frozen cargo's( up to -20 degrees), they are often fast vessels.

 

schip004 slingeborg (2).jpg (25189 bytes) een Ro Ro schip(Roll on,Roll off), deze schepen hebben vaak een grote deur in het achterschip waardoor de lading dan in- en uitgereden kan worden. a Ro Ro ship (Roll on, Roll off), these ship's mostly have a big door in the aft ship, so the cargo can be driven on and off.

 

schip auto001 (2).JPG (50182 bytes) een autoschip, alles op wielen vervoeren deze schepen, maar meestal personenauto's. a car-carrier, everything on wheels these ship's can carry, but mostly cars

 

een cruiseschip  passagiers (3).jpg (133936 bytes) a cruise-ship

 

bulk-carrier.jpg (123544 bytes) een bulkschip, deze vervoeren gestorte lading zoals kolen, granen etc. a bulkcarrier, these carries bulk cargo's, such as coil, grains etc

 

een tanker, deze vervoeren vloeibare ladingen zoals olieprodukten, kokosnootolie etc. Deze is 330 mtr lang en 60 mtr breed en onderweg naar de werf in Singapore. tanker1.jpg (135504 bytes) a tanker, they carry liquid cargo's, such as oil products, coconut-oil etc, This one is 330 mtr long and 60 mtr wide and underway to the yard at Singapore.

 

een chemicalieen tanker, deze vervoeren allerlei chemicalieen. mare-magnum-1977-2.jpg (180122 bytes) a chemical tanker, they carry all kinds of chemicals.

 

een L.N.G tanker, " Liquid Natural Gas", een "Vloeibaar Natuurlijk Gas" schip. LNG.jpg (51331 bytes) a L.N.G. tanker, " Liquid Natural Gas".

 

1 schip zwaar001.JPG (77790 bytes) 2 schip zwaar002.JPG (72983 bytes) 3 schip zwaar003.JPG (78782 bytes) 4 schip zwaar004.JPG (121614 bytes) 5 schip zwaar005.JPG (98298 bytes)
Een zware lading schip. Dit Chinese schip brengt 3 portaal kranen. Ze arriveert hier in Laem Chabang (Thailand) en ze meerde voor ons af.  Foto's 1,2 & 3. A heavy cargo vessel. This Chinese vessel is bringing 3 Gantry-cranes. Here she is arriving in Laem Chabang (Thailand) and she was mooring ahead of us. Photo's 1.2 & 3.
Op de foto's 4 & 5 zie je hoe de portaal kranen vastgezet zijn aan boord. Het schip wat ze bracht was aan haar laatste reis bezig, na lossing is ze naar de sloop gegaan. On the photo's 4 & 5 you can see how the Gantry-cranes are secured on board. The vessel is doing here last voyage, after discharging she went to the scrap-yard.

 

Speciaal gebouwde schepen Special build ship's

 

schip007 airbus1 (2).JPG (50502 bytes)

schip008 airbus2 (2).JPG (60510 bytes)

schip009 airbus3 (2).JPG (79334 bytes)

Hier zien we een schip dat speciaal gebouwd is voor het vervoer van de  "Airbus A380" , het Europees vliegtuig. Here we see a vessel special build for the transport of the "Airbus A380", the European air plain.
Op de eerste 2 foto's zien we het schip langszij een speciaal gebouwde drijvende kade liggen. Het schip haalt in verschillende Europese havens delen van het vliegtuig op om uiteindelijk in Pauillac (Frankrijk) een heel vliegtuig te lossen. On the first 2 photo's we see the vessel alongside a special build floating quay. The ship collects parts of the plain in different ports in Europe to have a complete plain at the discharging port of Pauillac (France)
De laadhavens zijn Mostyn (G.B), Hamburg (Duitsland) and Montoir (Frankrijk). The loading ports are Mostyn (G.B.), Hamburg (Germany) and Montoir (France).
Vanuit Pauillac gaat het per rivierschip, zie laatste foto, naar Langon (Frankrijk) waar het weer gelost wordt en per vrachtauto's naar Toulouse gebracht wordt, een reis van 3 dagen. From Pauillac it goes per river barge, last photo, to Langon (France) where it is discharge again and will be transported by trucks to Toulouse (France) a trip of 3 days.

Volgende / next