Het ruim(en) en lading / The hold(s) and cargo

Voor de container....en nu Before the container.....and now

 

Voor de container zagen de schepen er anders uit, kleine luiken, veel laadbomen en een grote bemmaning, op dit schip een man of 60. Niets was geautomatiseerd, in de machinekamer werd 24/7 wacht gelopen door diverse machinisten, veel matrozen om de laadbomen te stellen en bij te stellen tijdens laden en lossen. 

 

02StraatMagelhaen-2.jpg (1045278 bytes)

Before the container the ships looked differant, small hatches, a lot of derricks and a big crew, on this ship about 60. Nothing was automated, due to that a 24/7 watch in the engine-room was necessary by several engineers, a lot of sailers to set the derricks and to adjust during loading and discharging. 
laden schip vroeger.jpg (161133 bytes) lossen 1.jpg (100036 bytes) lossen 2.jpg (177609 bytes) lossen 3.jpg (189846 bytes) lossen 6.jpg (66285 bytes)

 

Een containerschip, grote brede luiken, zware kranen of geen laadgerei en een kleine bemanning van 16 of 18 man/vrouw. In de machinekamer is alles geautomatiseerd, dus weinig machinisten en matrozen nodig.

mediterranean sea 1.jpg (460285 bytes)

A containervessel, big wide hatches, heavy cranes or no loading gear and a small crew of 16 to 18 man/women. In the engine-room everything is automated, so only a few engineers and sailers are necessary.

lossen 10.jpg (272101 bytes) lossen 7.jpg (181002 bytes) lossen 8.jpg (146805 bytes) lossen 9.jpg (103720 bytes)
zie je een schip en hoe ze werd beladen voordar de container zijn intreden deed, rechts zoals het vandaag de dag gaat On the l you see a vessel and the loading of a hold before the container was introduced, above as it is done today

 

 

De ruimen van een containerschip The holds of a container-vessel

 

De meeste schepen hebben meerdere ruimen. Most ship's have more than one hold.
Voor elk soort schip zijn de ruimen aangepast aan het vervoer van haar lading. Er zijn ruimen voor gestorte lading (graan. kolen etc), ruimen voor olie of gekoelde/bevroren lading en tegenwoordig veel schepen met ruimen voor containers. Every type of ship has holds adjust to there cargo, there are holds for bulk cargo's (grain, coil etc) holds for oils and cool/reefer holds. Nowadays a lot of ship has container holds.

 

1. luik gesloten.jpg (101326 bytes) 2. luik openen kraan001.jpg (37466 bytes) 3. luik half open.jpg (102312 bytes) 4. luiken (4).jpg (188192 bytes)
Dit schip heeft 5 ruimen, elk ruim heeft 2 of 4 luiken, bakboords- en stuurboordsluiken.  This vessel has 5 holds, every hold has 2 or 4 hatches, portside- and starboard side hatches.
Op foto 1 zijn de luiken gesloten, dan op foto 2 worden de luiken mbv de scheepskraan geopend, foto 3. On photo 1 the hatches are closed, then on photo 2 the hatches are opened by means of  the ship's crane, photo 3.
En op foto 4 zie je de ruimen geopend. And on photo 4 the holds are opened.

 

Het laden The loading

 

1. cargo lad pkl001.jpg (72748 bytes) 2. cargo lad pkl002.jpg (120019 bytes) 3. cargo lad pkl003.jpg (122286 bytes) 4. cargo lad pkl004.jpg (187345 bytes)
Stukgoed te laden in Port Klang (foto 1). Op de foto's 2 en 3 wordt er staal geladen. General Cargo to be loaded at Port Klang (photo 1). On photo's 2 & 3 loading steel.
Op foto 4 verdwijnt de lading in het ruim. On photo 4 the cargo disappears in the hold.

 

cargo lad oro001.jpg (92161 bytes) cargo lad oro002.jpg (113145 bytes) cargo lad oro003.jpg (88958 bytes) cargo lad oro004.jpg (96878 bytes)
cargo lad alo001.jpg (77634 bytes) cargo lad alo002.jpg (102660 bytes) cargo lad alo003.jpg (102561 bytes)
Op de bovenste rij foto's het laden van containers aan dek in Oro Bay (PNG). On the top row photo's the loading of containers on deck at Oro Bay (PNG).
Op de onderste rij foto's het laden van containers in het ruim in Alotau (PNG). On the bottom row the loading of containers in the hold at Alotau (PNG).

 

lash002.jpg (145483 bytes) lash001.jpg (74310 bytes) lash003.jpg (69635 bytes) lash004.jpg (77437 bytes)
Het vastzetten van de containers aan dek wordt gedaan met behulp van stangen zoals op de foto's te zien is.  The securing of the deck containers is done by means of bars as shown on the photo's.

 

Het lossen The discharging

 

cargo los001.jpg (111758 bytes) cargo los002.jpg (77300 bytes)
De man op de linker foto geeft aanwijzingen aan de kraan machinist, rechts wordt er stukgoed gelost. The man on the left photo is giving indications to the crane-driver, right a piece of general cargo is discharged.

 

cargo los car001.jpg (110026 bytes) cargo los car002.jpg (111907 bytes) cargo los car003.jpg (108289 bytes) cargo los car004.jpg (66798 bytes) cargo los car005.jpg (86528 bytes) cargo los car006.jpg (106893 bytes)
Het lossen van een auto mbv speciaal materiaal. The discharging of a car with special tools.

 

1. boot001.jpg (100683 bytes) 2. boot003.jpg (65843 bytes) 3. boot002.jpg (85394 bytes) 4. boot004.jpg (80288 bytes) 5. boot005.jpg (70437 bytes) 6. boot006.jpg (89167 bytes)
Te Madang hebben we deze boot gelost, ze was geladen inShanghai. De manier waarop ze de boot wilde lossen beviel me totaal niet, foto's 1 & 2, ben gelijk aan dek gegaan en ze verteld hoe ze deze boot moesten lossen, foto's 3 t/m 6. At Madang we have discharged this boat, she was loaded at Shanghai. I didn't like the way they would discharge the boat, photo's 1 & 2, so I went on deck to tell them how they had to discharge the boat, photo's 3 to 6.
Tegenwoordig zijn er nog maar weinig mensen die ervaring met stukgoed hebben, zowel op de schepen, als aan de wal, alles gaat in containers vandaag de dag. Nowadays only a few people knows how to work general cargo, this is on board as well as on the shore, to day everything is going into containers.

 

staal001.jpg (86453 bytes) staal002.jpg (109231 bytes) staal003.jpg (104916 bytes) staal004.jpg (90728 bytes) staal005.jpg (95477 bytes) staal006.jpg (86317 bytes) staal007.jpg (109620 bytes)
En onverwachts gingen we staal laden in Rayong (Thailand), voor een container schip is dit een ongewone lading. And unexpected we where going to load steel in Rayong (Thailand), for a container vessel an unusual cargo.
Vandaar dat ik je laat zien hoe dat in zijn werk gaat. Therefore I will show you how this works.

 

damage 001.jpg (100756 bytes) damage 002.jpg (83856 bytes) damage 003.jpg (129929 bytes) damage 004.jpg (139441 bytes) damage 005.jpg (134565 bytes)
damage 006.jpg (134756 bytes) damage 007.jpg (95879 bytes) damage 008.jpg (121749 bytes) damage 009.jpg (98868 bytes)
Maar zoals je ziet gaat het niet altijd goed, hier is een grondwerker gekanteld, dit kwam omdat de havenarbeiders de grondwerker verkeerd hadden vastgemaakt aan de kettingen. Op de tweede foto zie je dat het contra gewicht op het schip is gevallen en schade heeft gemaakt. But as you see it isn't always going right, here we see an excavator turned over, this happened be course the dockers put the chains wrongly on the excavator. On the second photo you see that the contra weight felt on the vessel and caused damage.
Maar gelukkig kregen ze de grondwerker zonder verdere schade toch uit de kraan.  But fortunately they managed to get the excavator without more damage out of the crane.

 

De container The container

 

In containers kan bijna alles vervoerd worden, op de foto's zie je verschillende containers welke veel gebruikt worden. In containers nearly everything can be transported, on the photo's we see some containers which are used most.

                                              

1 ruim009 20 ned (2).JPG (73891 bytes) 2 cont 20_2 (2).jpg (9751 bytes) 3 ruim010 40 ned (2).JPG (53877 bytes) 4 cont 40_2 (2).jpg (11119 bytes)

                                                                                                  

op foto 1 & 2 zien we een 20 voets container (= 6.06 mtr) on photo 1 & 2 we see a 20 feet containers (= 6.06 mtr)
op foto 3 & 4 zien we een 40 voets container (= 12.19 mtr) on photo 3 & 4 we see a 40 feet container (= 12.19 mtr)

 

ruim005 20 reef (2).JPG (72155 bytes) cont reef 20 (2).jpg (10949 bytes) ruim006 40 reef (2).JPG (68404 bytes)

                                                                                                                  

Een koel- en of vriescontainer, deze zijn in 20 voet (links) en 40 voet  (rechts). A cool/reefer container, this one you have in 20 feet (left) and 40 feet (right).

 

                   

Een tankcontainer, meestal ziet men deze in 20 voet.

cont tank.jpg (9306 bytes)

A tank container, mostly we see them in 20 feet.

 

 

Een flat, zowel in 20 als in 40 voets. cont flat_1 (2).jpg (13941 bytes) ruim013 cont (2).JPG (83295 bytes) A flat, as well as in 20 or 40 feet.

                                   

De diepgangsmerken The draughtmarks

 

dp achter.jpg (50293 bytes) dg mdden.jpg (83755 bytes) dp voor.jpg (70596 bytes)

 

Voor de veiligheid van bemanning, schip en lading is er een s.g Plimsoll merk (foto midden) op de zijkanten van het schip aangebracht. Tot dit merk mag een schip afladen(de lijn in de cirkel). For the safety of crew, ship and cargo a so called Plimsoll mark (photo middle) is brought on the side of the vessel, to this mark a ship is allowed to load (the line in the circle).
Om de diepgang af te kunnen lezen zijn er voor, achter en in het midden diepgangsmerken aangebracht. To read the draught, draught marks are brought on fore ward, aft and in the middle.
Op alle 3 de foto's zijn de diepgangmerken te zien, links de merken van het achterschip, rechts de merken van het voorschip. Showed on all 3 photo's we see the draught marks, left the marks on the aft ship and on the right the marks on the fore ship.
Met behulp van de gemiddelde diepgang kan de stuurman berekenen hoeveel lading er aan boord geladen is. With the help of the mean draught the mate can calculate how much cargo was loaded on board.

Volgende / Next