De haven / The port

 

De loods The pilot

 

haven001 loods (2).JPG (115733 bytes)

haven002 loods (2).JPG (44847 bytes)

De loods is iemand welke de kapitein adviseert bij het binnenlopen of vertrekken van een haven. The pilot is the person who is advising the captain when entering or leaving a port.
Meestal komt de loods aan boord met een loodsboot, zoals op de linkse foto, maar soms komt hij ook wel met de helikopter, rechtse foto. Mostly the pilot is coming on board by pilot cutter as on the left photo, but sometimes he comes by helicopter as on the right photo.

 

In het ijs komt de loods op verschillende manieren aan boord, met een Artic Airboat zoals op de foto's te zien is. In ice the pilot join the vessel in different ways, with a Artic Airboat as you see in th pictures.
loods 1.jpg (109161 bytes) loods 2.jpg (126965 bytes) loods 3.jpg (123119 bytes) loods 4.jpg (130561 bytes) loods 5.jpg (125709 bytes)

 

Of met een ijsbreker. Or with the ice-breaker
loods 6.jpg (166566 bytes) loods 7.jpg (173597 bytes) loods 8.jpg (186742 bytes) loods 9.jpg (119845 bytes)

 

Kavieng pilot 001.jpg (134045 bytes) Kavieng pilot 002 .jpg (126246 bytes)
Maar zo kan het ook, de loodsboot van Kavieng (PNG), But as this it is also possible, the pilot boat of Kavieng (PNG)

 

De haven The port

 

1 haven025 kraan (2).JPG (51485 bytes) 2 haven026 straddle (2).JPG (66723 bytes) 3 haven027 straddle (2).JPG (80182 bytes) 4 haven028 straddle (2).JPG (85795 bytes)
Veel havens zijn tegenwoordig voorzien van zgn. containerkranen, ook wel portaalkranen genoemd (foto 1), hiermee worden de containers geladen, om de containers bij de kraan te brengen zijn er s.g Straddle Carriers ofwel vrij vertaald Schrijlingse Sjouwers (zie foto 2), zoals je op de foto's 3 en 4 ziet zijn de containers zo geplaatst dat de Straddles er precies door kunnen en zo de containers kunnen plaatsen of ophalen. A lot of ports nowadays are equipped with container cranes or so called Gantry Cranes ( see photo 1), with those cranes the containers are loaded/discharged, to bring the container to the crane so called Straddle Carriers ( photo 2) are used, as you can see on photo 3 and 4 the containers are placed in such a way the Straddle Carrier can just pass and in this way can collect the containers.

 

1 haven066 walkraan (2).JPG (53084 bytes) 2 haven067 forklift (2).JPG (52982 bytes) 3 haven069 forklift (2).JPG (72759 bytes)
Sommige havens hebben geen portaalkranen (foto1) deze gebruiken mobiele kranen, straddles zijn er dan vaak ook niet en een forklift truck doet dan het werk (foto 2). Some ports don't have Gantry Cranes (photo 1), mobile cranes are used, mostly Straddles aren't used as well and a forklift truck does the work (photo 2).
Op foto 2 heeft de forklift een container gehaald en de container wordt bij de kraan geplaatst. (foto 3). On photo 2 a forklift picked up a container and brings this one to the crane.  (photo 3)
Niet elke haven is even snel met het laden en lossen van containers, havens zonder portaalkranen laden/lossen ongeveer 15 units per uur, met portaalkranen tussen de 25 tot 30. Not all ports works with the same speed during loading and or discharging of containers, ports without Gantry Cranes load/discharge around 15 units per hour, with gantry's 25 to 30 units.

 

crane002.jpg (34919 bytes) crane001.jpg (65162 bytes)
Maar hier in Papua New Guinea wordt met scheepskranen geladen en gelost, per uur proberen ze tussen de 5 en 8 containers te doen. But here in Papua New Guinea they load and discharge with our ship's cranes, per hour they try to do between 5 and 8 containers.

 

1. Port Singapore 001.jpg (56833 bytes) 2. Port PKL 001.jpg (110128 bytes) 3. Port Jakarta 001.jpg (101327 bytes) 4. pom001.jpg (97705 bytes)
En dit zijn enige havens welke wij met dit schip aandoen, je ziet op foto no 1 de haven van And these ports we are sailng to with this ship, you see on photo no 1 the port of
Singapore, no 2  Port Klang, no 3  Jakarta (Tanjung Priok), no 4 Port Moresby, de hoofdstad van PNG. Singapore, no 2 Port Klang, no 3 Jakarta (Tanjung Priok), no 4 Port Moresby, the capital of PNG.

 

Helikopter foto's Helicopter photo's

 

a heli005.jpg (50948 bytes) a heli003.jpg (36100 bytes) a heli007.jpg (27263 bytes)
Op 13 juni 2007 werden, in opdracht van de rederij, in Straat Singapore helikopter foto's van ons schip gemaakt. Hier is de heli aan het werk. On the 13th of June 2007, in order of our company, pictures where taken by a helicopter in Singapore Strait,  Here we see the chopper at work.

 

heli001.jpg (140270 bytes) heli002.jpg (120499 bytes)
De piloot Mr Tan Sah Boon vloog de heli en de fotograaf heet Douglas G. Cavannagh.  The pilot Mr Tan Sah Boon was flying the chopper and the photographers name is Douglas G. Cavannagh. 

 

heli003.jpg (149088 bytes) a heli010.jpg (98128 bytes) a heli011.jpg (72038 bytes) heli005.jpg (315632 bytes)
heli004.jpg (141015 bytes) a heli012.jpg (110012 bytes)
En hier enige prachtige foto's vanuit de helicopter. And here some beautiful photo's from the chopper.

 

Binnenlopen van een haven Entering of a port

 

haven005 loods (2).JPG (65823 bytes) haven006 loods (2).JPG (63018 bytes)
In de meeste havens moet je gebruik maken van een loods, hier de loods in Zeebrugge (Belgie) aan het werk, hij brengt het schip van het loodsstation tot vlak bij de kade. In most ports the use of a pilot is compulsory, here we see the pilot from Zeebrugge (Belgium) doing his job, he will bring the vessel from the pilot station to near the quay.

 

cadet sturen.jpg (87008 bytes)

En hier staat de leerling te sturen bij het binnenlopen van de haven van Alotau (PNG). And here we see the cadet steering the vessel while entering the port of Altau (PNG).

 

Het meren The mooring

            

meren madang001.jpg (70601 bytes) 1. meren madang002.jpg (131354 bytes) 2. meren madang003.jpg (65082 bytes) 3. meren madang004.jpg (64620 bytes) 4.
meren madang005.jpg (75866 bytes) 5. meren madang006.jpg (73335 bytes) 6. meren madang007.jpg (75067 bytes) 7. meren madang008.jpg (75057 bytes) 8.
meren madang009.jpg (83632 bytes) 9. meren madang010.jpg (90884 bytes) 10 meren madang011.jpg (102402 bytes) 11 meren madang012.jpg (104570 bytes) 12
Hier zie je een aanloop van een haven en het meren van het schip. Here you see the arrival and mooring of the vessel.
Op de 1e foto de haven ingang, foto 2 de plaatselijke sleepboot welke bij het meren in de buurt blijft van het achterschip. Op foto 3 zie je links van het midden onze kade en net rechts ervan de locale landingsbaan voor kleine vliegtuigen. On the 1e photo the port entrance, photo 2 the local tug which will stay near the aft ship during mooring. On photo 3 you see left of the middle our berth and just right of it the local runway for small aircrafts.
Op foto 4 zijn we bijna bij de kade en beginnen we te draaien, foto's 5 t/m 12, we moeten stuurboord langszij, als je goed kijkt zie je nabij het voorschip dat de boegschroef aan het helpen is bij het te draaien. On photo 4 we are near the berth and we start turning, photo's 5 to 12, we will berth starboard side too, if you look good you can see that near the fore ship the bowthrust is helping turning the vessel.

 

De sluis The lock

 

haven meren001 sluis 020506 (2).JPG (60921 bytes) haven meren002 sluis 020506 (2).JPG (60636 bytes) haven meren003 sluis 020506 (2).JPG (60818 bytes) haven meren004 sluis 020506 (2).JPG (60359 bytes) haven meren005 sluis 020506 (2).JPG (61691 bytes)
Sommige havens hebben sluizen, dit is de sluis in Le Havre (Frankrijk). Some ports have locks, this is the loch at Le Havre (France).
Hier zie je ons schip de sluis in varen. Here you see our ship entering the lock.
Er ligt al een schip in de sluis en wij gaan aan stuurboord van dit schip meren There is already a ship in the lock and we are mooring at the starboard of this vessel.

 

haven meren006 sluis 020506 (2).JPG (58163 bytes) haven meren007 sluis 020506 (2).JPG (70533 bytes) haven meren008 sluis 020506 (2).JPG (69000 bytes) haven meren009 sluis 020506 (2).JPG (74039 bytes)
Achter ons komt nog een schip te liggen, een volle sluis. Behind us another ship will moor, a full lock.
Op de laatste foto zie je de sluisdeur en brug dichtgaan. At the last photo you see the lock door and bridge closing.

 

haven meren010 sluis 020506 (2).JPG (65389 bytes) haven meren011 sluis 020506 (2).JPG (69739 bytes) haven meren012 sluis 020506 (2).JPG (79413 bytes) haven meren013 sluis 020506 (2).JPG (73038 bytes)
Op de eerste foto gaat de sluisdeur (aan de andere kant) open en varen we de sluis uit. At the first photo the lock door (at the other side) is opening and we sail out of the lock.

 

De sleepboot The tug

 

haven022 sleep (2).JPG (61062 bytes)

haven023 sleep (2).JPG (53269 bytes)
Sommige schepen gebruiken sleepboten om te meren of ontmeren en om een sluis binnen te varen. Some ship's use tugboats to moor or unmoor and/or to enter a lock.

 

De agent The agent

agent001.jpg (73826 bytes)

  agent002.jpg (68579 bytes)
Hier zien we de scheepsagent in Singapore en de agent te Shanghai. De agent regelt al het papierwerk, zoals de in- en uitklaringspapieren voor zowel het schip als de lading, hij regelt dat de laad- of losploeg besteld zijn, de walkranen, de loods bij aankomst en vertrek en verder alles wat het schip eventueel nodig heeft, denk aan drinkwater, de dokter of wat dan ook in het belang van het schip of bemanning. Here we see the ship's agent from Singapore abd the agent from Shanghai. The agent takes care of all paperwork, such as in- and outward clearing papers for the ship as well as for the cargo, he will arrange the dockers, the shore cranes, the pilot on arrival and departure and for the rest everything the ship possibly needs, such as freshwater, the doctor or what ever is needed for the ship and or crew.

                                                                                                                                               

 

De planner The planner
planner 01.jpg (103929 bytes)
De meeste container rederijen hebben hun eigen lading planners, Tarros heeft ook zijn eigen planners, hier zie je de Hr Federico Brozzo, hij en zijn collega's plannen de containers welke vervoerd moeten worden in, en op het goede schip, en voor de goede haven en zij proberen tevens zo te plannen dat de stabiliteit ook goed is, dit laadplan wordt dan naar het schip verzonden en de 1e stuurman kijk of het schip met dit laadplan veilig kan varen. Most container company's have there own planners, Tarros got also his own planners, here you see Mr Federico Brozzo, he and his colleagues plans the containers to be shipped, and on the right vessel, and for the right port and also they try to plan that the vessel has a good stability, this loading plan is send to the vessel and there the Chief Officer checks or this loading plan is safe to sail.

                                            

Verstekelingen Stowaways
stowa 001.jpg (114426 bytes) stowa 002.jpg (109906 bytes) stowa 003.jpg (105755 bytes)
Als we in Casablanca (Marokko) liggen en we laden lege containers moeten deze één voor één open gemaakt worden om te kijken of er geen verstekelingen in zitten, daarna worden ze verzegeld en geladen. If we are in Casablanca (Maroc) and we are loading empty containers, this containers have to be opened and checked one by one for stowaways, after that they are sealed.

 

Ten anker At anchor

 

1. a anker002.jpg (79709 bytes)  2. a anker003.jpg (68316 bytes)  3. a anker004.jpg (67477 bytes)  4.  a anker010.jpg (66235 bytes)
5. a anker005.jpg (107487 bytes) 6. a anker008.jpg (49270 bytes) 7. a anker007.jpg (104854 bytes)
Soms is het zo druk in de haven dat we moeten wachten, dan gaan we ten anker, op foto 1 zien we op de ankerwinches(lieren) en de ankerketting. Op foto 2 laat de bootsman het anker vallen en op foto 3 zet hij de ketting vast. Sometimes it is too busy in port that we have to wait, then we go at anchor, on photo 1 we see the anchor winches and the anchor-chain. On photo 2 the bosun let go the anchor and on photo 3 he is keeping the anchor.
Op foto 4 zien we de ketting die het water ingaat en strak komt te staan, als de ketting daarna weer losser komt te staan weten we dat het anker heeft gehouden (foto 5) en kunnen we het dagteken (de ankerbal), links op foto 6 in de voormast hangen. On photo 4 we see the anchor chain going into the water and is becoming tight, if after that the chain becomes slack we know that the anchor is holding (photo 5) and we can hoist the day sign (the anchor-ball), left on photo 6 in the foremast.
Soms gebeurt het, door wind of stroom, dat de ketting over de bulb komt (foto 7), maar dit is verder geen groot probleem. Sometimes, due to wind or current the chains crossing the bulb (photo 7), but that is not really a big problem.

 

 

Soms kom je iets ouds tegen, zoals deze Nederlandse DAF vrachtauto's, in Libye 2012.

Sometimes you come across old things, like these old Dutch DAF trucks in Libye 2012

 

Misurata 01-07-12 (1).jpg (197741 bytes) Misurata 01-07-12 (12).jpg (234299 bytes) Misurata 01-07-12 (19).jpg (248829 bytes)

Misurata 01-07-12 (23).jpg (236495 bytes)

Misurata 01-07-12 (21).jpg (212919 bytes)

Misurata 01-07-12 (7).jpg (207611 bytes)

Tripoli 25-06-12 (12).jpg (246189 bytes)

Foutje Small mistake

  

haven033 disaster 2 (2).jpg (57110 bytes) haven034 disaster 2 (2).jpg (63039 bytes) haven035 disaster 5 (2).jpg (74279 bytes) haven036 disaster (2).JPG (81484 bytes) haven037 disaster (2).jpg (39595 bytes) haven038 disaster (2).jpg (56416 bytes)

Volgende / Next