De familie / The family.

Het liedje wat je nu hoort wordt gezongen door ons Tessa. Ze heeft dit opgenomen toen ze 13 jaar oud was, het is "Heaven" van Do. Tessa is singing the song you are hearing now, she has recorded the song when she was 13 years old, it is "Heaven" from Do. 

 

af.jpg (212957 bytes)

Mijn vrouw Astrid en ikzelf..... My wife Astrid and myself....

    

gezin003.jpg (155100 bytes)
 en dit zijn de kinderen Tim, Thijs en Tessa.....  and these are the kids Tim, Thijs and Tessa..... 

 

gezin002.jpg (156901 bytes) gezin001.jpg (149479 bytes)
en het gezin met z'n allen..... and the family all together.....

 

Ik heb mijn gezin gevraagd om wat te schrijven omdat ik dacht dat er misschien wel mensen zijn die benieuwd zijn hoe zij het ervaren om een man/vader te hebben die zeeman is. I have asked my family to write something, I have thought that maybe some one would like to know how my family thinks about having a husband/father who is a seaman.

 

Astrid

 

2006 As nov breskens.jpg (49910 bytes)

c as007 (2).jpg (61439 bytes)

As zee 2006 nov.jpg (104431 bytes)

Astrid: Astrid:
Hallo, ik ben Astrid en al 33 jaar zeemansvrouw in hart en nieren. Samen hebben Fred en ik 3 kinderen, Tim van 1984, Thijs van 1986 en Tessa van 1989. Ik ben regelmatig met Fred mee geweest, in het begin alleen en later met de kinderen. Hierdoor begrijp ik heel goed waarom hij doet wat hij doet. Ikzelf ben graag alleen, dus dit is voor mij een ideale relatie. En natuurlijk, soms is het wel moeilijk of zwaar, maar de weken die Fred thuis is maken alles weer goed. Hello. I am Astrid and already for 33 years a seaman's wife with whole my heart. Together with Fred we have 3 kids, Tim of 1984, Thijs of 1986 and Tessa of 1989. I have been on board regularly. first alone, later with the children. Due to this I do understand why he is a seaman. Myself I like to be alone, so this is an perfect relation for me. And of course, sometimes it is difficult or heavy, but the weeks Fred is home, makes everything oke again.

 

Tim & Franca
2009 tim.jpg (113493 bytes)

tf.jpg (135154 bytes)

Tim als 2e stuurman bij Spliethoff en rechts Tim met zijn vrouw Franca Tim is working as 2nd mate with Spliethoff and on the right with his wife Franca
Tim Tim:
Hey ik ben Tim, de oudste van de kids. Ons pap vroeg me wat te schrijven over hoe ik het vind dat hij vaart. Van vroeger weet ik niet meer zo heel veel. Alleen dat het eigenlijk altijd "feest" was en is als hij thuiskomt. Als hij er is, probeert hij zoveel mogelijk bij ons te zijn. Vroeger haalde en bracht hij ons altijd naar school. Nu mailen we veel, dus hij blijft goed op de hoogte van mijn  "reilen en zeilen". Dat ons pap zeeman is is denk ik voor mij  de reden dat ik ook wil gaan varen. Ik ben ook al verschillende keren met hem mee geweest en heb ook al 'n paar keer bij Wagenborg als vakantie - werker gevaren. Voor mij is het in ieder geval heel gewoon dat hij veel weg is, maar het is ook gewoon als hij thuis is. Hey I'm Tim, the oldest of the kids. My dad asked me to write something about the fact that he is a seaman. About the past I do not remember much. Only that it was always a party when he was coming home. When we were little he brought and picked us up from school everyday. Now we are mailing a lot to each other. So we keep in touch. That my father is a seaman is for me the reason I also want to become a seaman. I joined him sometimes already on board and a few holidays I was on board of Wagenborg ship's as an holiday-worker. For me it is normal that he is away often, but when he is home is it normal to.

 

Tim heeft zijn stagejaar als Maroff bij de volgende rederijen gedaan. Zijn eerste periode (5 maanden) bij Wagenborg op het m.v. Prinsenborg, zijn tweede stage (ook 5 maanden)heeft hij bij Universal Marine, op het m.v. Papuan Gulf. Tim did his training year as a Maroff with the following companies. His first part (5 month) he did with Wagenborg on the m.v.Prinsenborg, his second part (again 5 month) with Universal Marine on the m.v. Papuan Gulf.
Tim is op de 14e februari naar Bangkok gevlogen en ik zal de 2e april aan boord gaan. We gaan dus een paar maanden samen varen. Tim joint the vessel in Bangkok on the 14th of February and I will join the vessel on the 2nd of april. We will sail together for a few month.
Tim heeft in oktober 2008 als 3e stuurman bij Universal marine gevaren op het m.v. CCNI Baltico, welk op Zuid America vaart (W-kust)                                                                    Tim is eind oktober 2009 bij Spliethoff gaan varen, en heeft het daar erg goed naar zijn zin.  Hij heeft alle rangen doorlopen en vaart nu als Kapitein. Tim sailed with Universal Marine as a 3rd mate in October 2008 on the m.v. CCNI Baltico, she is sailing to South America. (W-coast)                                                                               Tim is going to sail with Spliethoff at the end of October 2009, he is very happy with this company. He has passed all ranks and now he is sailing as a Captain.

 

singelgracht.jpg (139376 bytes)
Eind 2019 was Tim Kapitien op de "Singelgracht"  van Spliethoff, met een speciale deklading. At the end of 2019 Tim was Captain on the "m.v.Singelgracht" owned by Spliethoff, with a special deckcargo.

 

levi (1).JPG (133531 bytes) levi (2).JPG (144900 bytes) levi (3).JPG (145804 bytes) levi (4).JPG (103884 bytes)
Tim en Franca hebben in 2014 een zoon gekregen, Levi. Tim and Franca got a son in 2014, Levi

 

Levi 2015.jpg (105837 bytes) Levi 2016.jpg (146327 bytes) Levi 2017.jpg (224699 bytes)
Levi in 2015, 2016, 2017 Levi in 2015, 2016, 2017

 

Levi 2018.jpg (58632 bytes) Levi 2019.jpg (122436 bytes) Levi 2019 01.jpg (103661 bytes)
Levi in 2018, 2019(twee maal) Levi in 2018, 2019 (twice)

 

Thijs & Laura

thijs (2).JPG (125926 bytes)

tl.jpg (169716 bytes)

Thijs: Thijs:
Ja en ik ben Thijs, de middelste van de 3 kinderen. Het maakt me niet zoveel uit wat ons pap voor werk doet. Maar ik vind dat het wel erg leuk dat ons pap vaart. Het lijkt me een leuk beroep. Ik ben ook al een paar keer mee geweest. Van vroeger weet ik niet meer hoe het was dat hij vaak weg was. Het is nu eenmaal zo en ik weet niet anders. Tegenwoordig zit ik zelf in dienst. Ik zit nu bij de infanterie. Dat vind ik leuk om te doen. In het weekend ben ik thuis en door de week op de kazerne. Yes and I am Thijs, the middle of the three kids. For me it doesn't matter what kind of job my father has. But I do like it he is a seaman. I have joined him also a couple of times. It seems to me an nice occupation. From the past I can't remember much how I felt. But it is like this and I don't know otherwise. Nowadays I'm in the army. I am an infantry man. I think it is fun to do. During the weekends I'm home and during the week in the barracks. 

 

Thijs heeft tot 2014 in het leger gezeten, nu is hij in het bedrijfsleven gestapt, als lasser en Laura is juf op een basisschool. Thijs was until 2014 in the army, now he is working in the private sector, as a welder and Laura is working as a teacher in an elementary school.

 

Lizz 2019.jpg (126834 bytes)

Op 3 april 2019 zijn ze papa en mama geworden van Lizz. On the 3rd of april 2019 they became mom and dad of Lizz.

 

T&L&L 2019.jpg (79507 bytes) Wij 2019.jpg (161625 bytes)
Trotse ouders en opa en oma. Proud parents and grandma and grandpa

 

Lizz 2019 1.jpg (66102 bytes) Lizz 2019 2.jpg (99416 bytes)
Lizz in 2019 Lizz in 2019

 

 

 

Tessa & Kavish

 

tessa999 (2).jpg (40403 bytes) justen 04 K&T.jpg (208028 bytes) T&K 2019 1.jpg (118322 bytes) j.jpg (102332 bytes)
Tessa, Tessa met Kavish en Justen en Justen toen hij 6 maanden oud was.... Tessa, Tessa with Kavish and Justen and Justen when he was 6 month old.

 

justen 01 jaar.jpg (153333 bytes) justen 02 jaar.jpg (129583 bytes)
Justen 1 jaar, samen met ome Thijs en 2 jaar met ome Tim Justen 1 year together with uncle Thijs and 2 years with uncle Tim.

 

Justen 01.jpg (93167 bytes) justen (1).JPG (131988 bytes) Justen 2015.jpg (216145 bytes)
en Justen in eind 2013, 2014, 2015  and Justen end of 2013, 2014,2015

 

Justen 2016.jpg (98989 bytes) Justen 2017.jpg (70351 bytes) Justen 2018.jpg (76521 bytes) Justen 2019.jpg (119631 bytes)
Justen in 2016,2017,2018,2019 Justen in 2016,,2017, 2018, 2019

 

Tessa: Tessa:
Hallo ik ben Tessa, ben 21 jaar dus de jongste van de drie kinderen.Ik zal u even vertellen hoe ik het ervaar dat mijn vader zeeman is. Ik weet zelf eigenlijk niet beter dat papa 3 maanden weg is en 6 weken thuis is. Het is zo al mijn hele leven. Vroeger had ik er wel veel meer moeite mee als papa weg ging, ik liet wel eens een traantje vallen. Ook als hij thuis kwam. (van blijdschap natuurlijk). Ik mis hem wel eens als hij weg is, gewoon om even te praten. Samen met mama is het ook heel leuk, maar als papa thuis is, is het altijd anders. Het is ook fijn als hij thuis is omdat mijn 2 broers door de weeks altijd weg zijn en mama werken is. Ik ben dan niet meer alleen overdag. Ik zit ook nog op school, ik studeerde horeca, maar daar ben ik nu mee gestopt en ga nu onderwijs - assistent studeren. Verder ben ik gewoon trost op papa EN mama, dat ze zolang zonder elkaar kunnen en gewoon door gaan!!!!!!! ik hou hééél veel van je papaaaaaaaaa. Hello, I am Tessa, now I'm 21 years old en so the youngest of the three. I will tell you how I feel that my father is a seaman. I have always know that my father is at sea for 12 weeks and then 6 weeks home. It has been all my live. In the past it was sometimes difficult for me when daddy left, a tear dropped sometimes. Even when he came home (than of pleasure of course). I do miss him when he is gone, just to talk with. Together with mama it is fun to, but different. Now it is good when he is home be course my brothers aren't home during the week and mama is working too. I'm not alone at home. I'm still at school, I was studying catering, but stopped with this study, now I will start to study teaching. Further I'm just proud about my papa & mama, that they are together so long and just continue!!!!!! . I do love you papaaaaaaaaaa

 

Kleinkinderen / Grandchildren

 

J&L 2014.jpg (120504 bytes) J&L 2015.jpg (99245 bytes) J&L 2016.jpg (230293 bytes)
Kleinkinderen Justen & Levi in 2014, 2015, 2016 Grandchildren Justen & Levi in 2014, 2015, 2016

 

J&J 2017.jpg (260068 bytes) J&L 2018.jpg (119973 bytes) J&L 2019.jpg (187026 bytes)
Kleinkinderen Justen & Levi in 2017, 2018, 2019 Grandchildren in Justen & Levi 2017, 2018, 2019

 

J&L&L 2019 01.jpg (142113 bytes) J&L&L 2019.jpg (86935 bytes)
Kleinkinderen Justen, Levi & Lizz in 2019 Grandchildren in Justen, Levi & Lizz 2019

 

 

Diesel

 

diesel1.jpg (188273 bytes) diesel2.jpg (107585 bytes) 2006 As Tes D 1 (2).jpg (100450 bytes) diesel3.jpg (149354 bytes)
En sinds 21-06-06 hebben we weer een hond, genaamd "Diesel".  Hij is 8 weken oud op de foto's. And as from the 21-06-06 we have a dog again, called "Diesel". He is 8 weeks old on the photo's.

 

2006 d & tes aug.jpg (120984 bytes)

2006 tes &dies jul (2).jpg (96525 bytes)

Hier is Diesel ruim 2.5 maand.

Here Diesel is 2.5 month old.

 

Diesel nov 2006.jpg (118237 bytes) 2006 as D 4nov(2).jpg (85719 bytes)

En nu 6.5 maanden.

And now 6.5 month.

 

diesel jan 07003.jpg (73873 bytes) diesel jan 07001.jpg (62939 bytes) diesel jan07002.jpg (64764 bytes)

En 9 maanden oud

And 9 month old

 

diesel2009.jpg (111251 bytes) diesel200902.jpg (112708 bytes)
En 2 jaar oud, volgroeid is hij nu. And 2 years old, full grown.
We hebben Diesel in 2019 laten inslapen, hij is 13.5 jaar geworden. We put down Diesel in 2019, his age was 13.5 years old.

 

 

De winter van 2006/2007 was niet veel, totdat ik thuis kwam, de 7e februari sneeuwde het de hele dag en dit zijn enige foto,s van ons huis en straat te Veldhoven, Nederland. The winter wasn't strong at all during 2006/2007, till I came home, the 7e of februari we had the whole day snow and this photo's shows our house and street in Veldhoven, The Netherlands.
sneeuw 07001.jpg (170265 bytes) sneeuw 07002.jpg (168115 bytes) sneeuw 07003.jpg (139814 bytes)

 

En weer was ik in de winter thuis, nu de winter van 2008/2009 en weer sneeuw en ook veel vorst deze winter, tot min 15 graden toe. Deze keer was ik ook met kerst en oud en nieuw thuis, maar nu was onze Tim op zee. De familie was weer niet compleet. And again I was at home during the winter, now the winter of 2008/2009 and again snow and frosty weather this winter, up to minus 15. This time I was home during X-mas and new year, but now our Tim was at sea. The family wasn't complete again.
sneeuw200903.jpg (163587 bytes) sneeuw200902.jpg (103248 bytes) sneeuw200901.jpg (114284 bytes)

Volgende / Next