DE SCHEEPSWERF

THE SHIP-YARD

 

Een schip gaat eens in de 2 jaar (ongeveer) naar een scheepswerf. Je kunt dit vergelijken met een grote beurt van een auto. Alle klussen die op zee niet gedaan kunnen worden worden opgespaard om op de werf gerepareerd te worden. Tevens wordt dan het onderwaterschip schoongemaakt en opnieuw in de verf gezet en is er een goede gelegenheid om het onderwaterschip te inspecteren op mogelijke schades.  A ship is going to dry dock once in the 2 years (about). You can compare a yard with a big check of a car. All jobs which can't be done at sea are saved up to be done at the yard. Also the underwater ship will be cleaned and painted again and it is a good opportunity to inspect the underwater ship for possible damages.
De werf waar wij naar toe zijn gegaan is de "UNITHAI" werf te Laem Chabang (Thailand). Deze werf heeft 2 droogdokken. Wij zijn naar de werf gegaan ivm een kapotte krukas van onze stuurboord motor. Het schip zou eigenlijk pas in februari 2007 naar de werf gaan. Maar ivm de krukas is dit naar voren geschoven. The shipyard we have visit is the "UNITHAI"shipyard at Laem Chabang (Thailand). This yard got two floating docks. We have visit the yard due to a broken crankshaft of our starboard engine. The vessel was due to go to the yard in Februari 2007,But due to the crankshaft the yard was forwarded.

Visit the website of the yard:

www.unithai.com

 

Het eerste wat je tegen komt als je door de poort van de werf gaat is een grote foto van de koning van Thailand (zie foto hier onder), koning Bhumibon. De koning wordt dit jaar 60 jaar en dat wordt het hele jaar gevierd, overal hangen vlaggen en hij mensen dragen zoveel als ze kunnen een geel shirt om hem te eren.  The first thing you will see when entering the yard is a big photo of the king of Thailand (see photo below), king Bhumibon. The king has his 60th birthday this year and th people are celebrating this the whole year, flags are everywhere and the people are wearing a yellow shirt as much as possible to honor there king.

 

yard002 (2).JPG (107254 bytes)

 

De werfperiode wordt gecoordineert door de Hr Jurgen Burdinski van Deltamar uit Singapore, hij regelt het verkeer tussen de rederij en de werf en probeert alles soepel te laten verlopen. The yard period is coordinated by the Mister Juregn Burdinski of Deltamar from Singapore, he will arrange the traffic between the company and the yard and is trying to to run everything smoothly.

super001 (2).JPG (49950 bytes)

 

 

De werf had Mr Virach Khamsap als Ship Repair Manager aangewezen aan het schip.  The yard send Mister Virach Khamsap as Ship Repair Manager to the vessel.

kruk084 virach(2).JPG (77958 bytes)

 

 

Op foto 1 zijn de dames van de receptie, hier zijn ze bloemen aan het schikken. Tevens waren er twee dames ( foto 2 Miss Meow en Miss Poo) welke als secretaresse voor de rederij vertegenwoordigers aanwezig waren. En heel belangrijk Mrs Coffee, de koffiemevrouw. (rechts op foto 3) On photo 1 we see the ladies of the reception busy with flower arrangement. Further there where two ladies (Photo 2 Miss Meow and Miss Poo who worked as a secretary for the company people. And very important Mrs Coffee, the coffee lady (on the right in photo 3)

1 yard024 receptie (2).JPG (85518 bytes)

2 yard008 moew poo(2).JPG (62850 bytes)

3 yard010 (2).JPG (85966 bytes)

 

Elke ochtend om 07:30 was het voor de werknemers verzamelen om naar het volkslied te luisteren en wat ochtendgymnastiek te doen. Every morning at 07:30 the workers gathered together to listen the national anthem and to do some morning gymnastics.

yard016 ochtend (2).jpg (99018 bytes)

yard022 ochtend (2).JPG (74594 bytes)

 

Op de werf is een grote kantine met heerlijke Thaise maaltijden. On the shipyard they have a big cantina with delicious Thai meals.
yard018 kantine (2).jpg (119562 bytes) yard019 kantine (2).JPG (141670 bytes) yard020 kantine (2).JPG (91618 bytes) yard021 kantine (2).JPG (84522 bytes)

 

Ik heb daar dan ook diversen keren gegeten, de dames van kantoor of Mrs Coffee haalden dan dat voor mij. I have been eaten there several times, the ladies or Mrs Coffee got the meals for me.
eat008 kantoor (2).jpg (86482 bytes) eat010 kantoor (2).jpg (77930 bytes) yard025 eten (2).JPG (74502 bytes)

 

Elke middag in de pauze werd er gevoetbald en een keer in de maand komt er een markt, je kunt er lekker eten, etenswaren, fietsen en kleren kopen en verder ook nog wat rommeltjes. Every midday break they played football and once a month there was a market, you could get delicious meals, foodstuffs, bikes and clothing and other junk.
yard019 voetbal (2).JPG (67682 bytes) yard011 markt (2).jpg (91590 bytes) yard012 markt (2).jpg (95626 bytes)

 

Op de werf verplaatste we ons vaak per fiets, op foto 1 zie je mijzelf op de fiets en op foto 2 zie je de machinisten op een tandem. On the yard we moved ourselves often on the bike, on photo 1 you see myself and on photo 2 the engineers on a tandem.
crew006 (2).JPG (118738 bytes) crew003 wtks (2).JPG (116506 bytes)

 

HET DRIJVENDE DOK

THE FLOATING DOCK

 

Een loods van de werf brengt het schip met behulp van sleepboten naar het dok. A pilot from the yard will bring the vessel with assistance from tugboats to the dock.

dokkingloods010 (2).JPG (96206 bytes)

 

Op  foto 1 zie je de achtersleepboten welke ons naar het droogdok zouden slepen. er was ook en voorsleepboot want we hadden op dat moment geen eigen voortstuwing. On photo 1 we see the aft tugs which will tow us to the dry-dock, we also had a fore tug due to that we did not have any engine from or self.
Foto's 2 t/m 7 zie je hoe we naar het droogdok komen. Photo's 2 till 7 shows how we went to the dry-dock
 1 dokking001 (2).JPG (77910 bytes)  2 dokking003 (2).JPG (101834 bytes)  3 dokking007 (2).JPG (67922 bytes)  4 dokking008 (2).JPG (76290 bytes)  5 dokking009 (2).JPG (77450 bytes)    6 dokking010 (2).JPG (83014 bytes)    7 dokking013 (2).JPG (87002 bytes)

 

Op foto 8 zie je een staaldraad naar de zijkant van het dok lopen, aan beide zijden worden staaldraden aan het schip bevestigd. Deze draden gaan naar winches welke het schip verder naar binnen trekken en tevens zorgen dat het schip in het midden van het droogdok komt te liggen, zie de foto's t/m 14. On photo 8 you can see a steel-wire going to the side of the dry-dock, on both sides steel wires will be fixed to the dry-dock. This wires are connected to winches on the dock which will pull the vessel inside the dock and also will center the vessel inside the dock., see photo's up till no 14.
 8 dokking015 (2).JPG (101970 bytes)  9 dokking017 (2).JPG (83442 bytes) 10 dokking018 (2).JPG (61562 bytes) 11dokking019 (2).JPG (101830 bytes) 12dokking021 (2).JPG (77050 bytes)   13dokking022 (2).JPG (73314 bytes)   14dokking025 (2).JPG (86626 bytes)

 

Op foto 15 wordt er al personeel per kraan aan boord gezet, zodat het werk zo snel mogelijk kan worden hervat. On photo 15 we see a crane bringing personnel on board already, so the work can be restarted as soon as possible.
Op foto 17 ligt het schip goed in het droogdok, dit wordt ook nog eens gecontroleerd oor duikers, het schip komt tijdens het leegpompen van het dok op blokken te staan (foto 19 en 20), de duikers controleren of de blokken goed staan. Dan pas wordt het dok leeg gepompt. On the photo 17 the vessel is in position, this will be checked again by divers, the vessel will be resting after pumping out on blocks (photo 19 & 20), the divers check the position of the blocks. After that the dock will be pumped empty.
15dokking027 (2).JPG (65102 bytes) 16dokking028 (2).JPG (72050 bytes) 17dokking030 (2).JPG (74478 bytes) 18dokking033 (2).JPG (88146 bytes) 19dokking035 (2).JPG (96618 bytes)   20dokking036 (2).JPG (80206 bytes)   21dokking037 (2).JPG (102966 bytes)

 

DEK DECK

 

Aan dek worden tijdens dokbeurten verschillende delen van het schip nagezien en/of behandeld. 

Het onderwaterschip wordt aangepakt, de ballasttanken nagezien, de ruimen worden geinspecteerd.

During dockings different parts of the vessel will be checked and/or attended to.

The underwater ship is taken care of, the ballast tanks and holds will be inspected.

We zullen beginnen met het onderwaterschip. We will start with the underwater ship.

 

Hier zie je het onderwaterschip, op de foto's 1 - 9 zoals het schip eruitzag nadat ze uit het water kwam.    Here we see the underwater ship, photo's 1 -9 as she came out of the water,
Op de foto's 9 en 10 zie je zink anodes welke aangebracht worden om het onderwaterschip te beschermen tegen pokken en andere aangroei. De anodes lossen zeer langszaam op en leggen een laagje op de huid waardoor de aangroei weinig grip krijgt om zich vast te hechten. Op foto 11 zie je de nieuwe anodes. On the photo's 10 and 11 you see zinc anodes, these are brought on to protect the underwaters hip against all kinds of growth. The anodes dissolve slowly and bring a small layer on the hull to decrease the grip  of any growth on the hull. On photo 12 you see the new anodes.
1 dock003 (2).JPG (77902 bytes) 2 dock004 (2).JPG (99562 bytes) 3 dock005 (2).JPG (88766 bytes) 4 dock007 (2).JPG (80514 bytes) 5 dock008 (2).JPG (93314 bytes) 6 dock015 (2).JPG (116826 bytes) 7 dock018 (2).JPG (72674 bytes)

 

8 dock016 (2).JPG (104530 bytes) 9 dock011 (2).JPG (102318 bytes)   10 dock010 (2).JPG (105074 bytes) 11 dock013a (2).jpg (105606 bytes)

 

De ankers en ankerkettingen worden geheel uitgepomp en gemeten. The anchors and chains are pumped out totally to meaqsure the chains.
dock025 (2).JPG (111186 bytes) dock025a (2).JPG (83646 bytes) dock025b (2).jpg (136570 bytes)

 

Eerst (foto 12) wordt de huid afgewassen met zoetwater, daarna (foto 13 en 14) wordt het schip ingepakt waarna de huid gestraald wordt (foto 15 en 16). First (photo 12) the hull will be cleaned by fresh water, after (photo 13 and 14) the ship will be packed and the hull will be grit blasted. (photo 15 and 16).
Deze keer werd het gehele onderwaterschip gestraald. This time the whole underwater-ship will be blasted.
13 dock030 (2).JPG (69486 bytes) 14 dock035 (2).JPG (85466 bytes) 15 dock037 (2).JPG (97098 bytes) 16 dock031 (2).JPG (73386 bytes) 17 dock032 (2).JPG (100938 bytes)

 

Op de foto's 18 en 19 zie je de zeeinlaat voor het schoonmaken en erna, de zeeinlaten zuigen zeewater aan welke gebruikt wordt voor  koelwater. On the photo's 18 and 19 we see the sea-inlet before cleaning and after, the sea-inlets sucks  seawater into the coolers.
18 zeeinlaat (2).jpg (112618 bytes) 19 dock076 (2).JPG (55306 bytes) 20 dock039 (2).JPG (87538 bytes) 21 dock040 (2).JPG (79118 bytes)

 

De verf  komt van Jotun, een vertegenwoordiger was tijdens het verven constant aan boord. The paint is from Jotun, a representative was on board during the painting time.
jotun001 (2).JPG (46250 bytes) dock057 (3).JPG (124918 bytes) jotun003 (2).JPG (49138 bytes)

 

De eerste laag verf gaat erop. The first layer is brought on.
1 dock044 (2).JPG (79998 bytes) 2 dock047 (2).JPG (84274 bytes) 3 dock051 (2).JPG (64858 bytes) 4 dock053 (2).JPG (81818 bytes)

 

 

5 dock059 (2).JPG (89090 bytes) 6 dock060 (2).JPG (83394 bytes)

 

De tweede laag. The second layer.
1 dock064 (2).JPG (82266 bytes) 2 dock065 (2).JPG (68498 bytes) 3 dock066 (2).JPG (72510 bytes) 4 dock067 (2).JPG (82714 bytes) 5 dock071 (2).JPG (62654 bytes) 6 dock072 (2).JPG (68886 bytes)

 

De rode en grijze rand wordt geverfd. The red and grey edge is painted.
7 dock078 (2).JPG (72966 bytes) 8 dock079 (2).JPG (72830 bytes) 9 dock080 (2).JPG (65226 bytes)

 

De eerste laag voor het onderwaterschip wordt aangebracht. The first layer for the underwater ship is brought on.
10 dock081 (2).JPG (81030 bytes) 11 dock086 (2).JPG (76534 bytes) 12 dock087 (2).JPG (70730 bytes)

 

De laatste laag voor het onderwaterschip wordt aangebracht. The final layer for the underwater ship is brought on.
13dock089 (2).JPG (74446 bytes) 14dock091 (2).JPG (87314 bytes) 15 dock095 (2).JPG (73610 bytes)

 

En nu nog de afwerking. And now the finishing touche.
16 dock093 (2).JPG (65246 bytes) 17dock098 (2).JPG (63858 bytes) 18dock097 (2).JPG (66714 bytes)

 

En weer te het water. And again in the water.
19 CONT 217 (2).jpg (57670 bytes) 20 CONT 218 (2).jpg (68462 bytes) 21 CONT 227 (2).jpg (70930 bytes)

 

Het dok is leeg en wordt gereed gemaakt voor het volgende schip. The dry dock is empty and is made ready for next ship.

22 dock099 (2).JPG (106214 bytes)

 

 

De ruimen zijn ook gestraald en geverfd. The holds where also blasted and painted.
1 ruim001 (2).JPG (92538 bytes) 2 schip008 (2).JPG (129126 bytes) 3 schip004 (2).JPG (116662 bytes) 4 ruim002a (2).JPG (107918 bytes)
5 ruim008 (2).JPG (67498 bytes) 6 ruim007 (2).JPG (106422 bytes)

 

 

SCHOONMAKEN CLEANING

 

Schoonmaak ploegen bestaan voornamelijk uit vrouwen, alles wat schoongemaakt moet worden doen ze. The cleaning crew consist mostly out of women, everthing which had to be cleaned they did.
Op de foto's 2 - 5 zijn ze een brandstoftank aan het schoonmaken, op foto 6 de hoofdmotor en op de foto's 7 en 8 zijn ze de ruimen aan het schoonvegen na het stralen. On the photo's 2 - 5 they are cleaning a fuel tank, on photo 6 the main-engine and photo's 7 and 8 the holds after blasting.

 

1 clean001a (2).JPG (91826 bytes) 2 clean001c (2).JPG (105010 bytes) 3 clean001b (2).JPG (102398 bytes) 4 clean001 (2).jpg (80470 bytes) 5 clean012 (2).JPG (114618 bytes)

 

6 clean004 (2).JPG (105082 bytes) 7 clean007 (2).JPG (75742 bytes) 8 clean011 (2).JPG (91710 bytes) 9 clean010 (2).JPG (85066 bytes)

Volgende / next