LANDEN/COUNTRIES

 

Nu ben ik Kapitien op de Caribbean Sea en weer vaart ze in Zuid Amerika. Van Colon, Panama, door het Panama kanaal naar Buenaventure in Colombia, Guayaquil in Equador, Paita, Callao en Matarani in Peru, Iquique en San Antonio in Chile en dan via Callao, Guayaquil en Buenaventura terug naar Colon. Now I'm the captain of m.v. Caribbeab Sea and we are sailing in South America. From Colon, Panama, trough the Panama kanaal to Buenaventure in Colombia, Guayaquil in Equador, Paita, Callao and Matarani in Peru, Iquique and San Antonio in Chile en then via Callao, Guayaquil and Buenaventura back to Colon.

 

Panama Panama

 

THE PANAMA CANAL

 

Voor informatie over het Panama kanaal en de webcam op de "MIRAFLORIS" sluis kun je naar: For information regarding the Panama canal and the webcam on the "MIRAFLORIS" lock go to:

www. pancanal.com

 

Vanaf de Caribische zee kom je bij de 1e 3 sluizen, de Gutan sluizen, deze brengen je 26 meter boven de zeespiegel naar het Gutan meer, aan de Pacific kant is er eerst 1 sluis, de Pedro Miguel sluis en daarna 2 sluizen, de Miraflores sluizen, die je naar het zeeniveau van de Pacific brengen, op de Miraflores sluis is een webcam geplaatst. From the Caribbean sea you find the 1e 3 locks, the Gutan locks, these bring you 26 meter above sea level to the Gutan lakes, on the Pacific side you find 1e one lock, the Pedro Miguel lock and then 2 locks, the Mirafloris locks, these bring you to the sea level of the Pacific Ocean, a webcam is placed on the Mirafloris lock.

 

canal 01.jpg (174885 bytes) canal 02.jpg (218092 bytes) canal 03.jpg (182100 bytes)
Aanloop naar de 1e sluizen, 2 treinen worden aan stuurboord voor vastgemaakt, dan een trein stuurboord achter en als we bijna bij de sluis zijn komen er aan bakboord ook 2 voor en 1 achter, de treinen trekken ons naar binnen en houden ons ook in het midden van de sluis, ze blijven bij ons tot we alle 3 de sluizen door zijn, Approaching to the first lock, 2 locomotives (locs) are secured on our starboard foreship, then 1 loc starboard aft and as we approach the lock we will get 3 more locs on our portside, the locs pulls the vessel into the locks and keep us free from the sides, they stay with us untill we are leaving number 3 lock.

 

canal 04.jpg (177752 bytes) canal 05.jpg (190408 bytes)
het schip in de rechter sluis gaat al naar sluis no 2 en rechts zie je de sluis als je achteruit kijkt the vessel in the right lock is already going to the 2e lock and on the right you see the lock from behind

 

canal 06.jpg (187942 bytes) canal 07.jpg (154654 bytes) canal 08.jpg (194402 bytes)
achter ons komt alweer een ander schip de 1e sluis in, in het midden de loods en ik zelf en rechts zie je een trein bij het gebouw van de Gatun sluis, het is dit jaar zoals je ziet het 100 jarig jubileum van het Panama kanaal behind us the next vessel is entering the 1 lock already, in the middle you see the pilot and myself and on the right a loc near the building of the Gatun lock, as you can see this year is the 100 years jubilee of the Panama Canal

 

canal 09.jpg (191795 bytes) canal 10.jpg (205624 bytes)
je ziet dat wij steeds hoger komen en het schip achter ons erg laag ligt, rechts gaat ze naar de 2e sluis en ligt ze al een stuk hoger as you see we are much higher already and the vessel behind us is still a bit lower, on the right she is going to the 2 nd lock and is a bit higher already

 

canal 11.jpg (175012 bytes) canal 12.jpg (160442 bytes)
we gaan de 3e sluis uit en het schip achter ons is nog bezig in de 2e sluis we are leaving the lock and the vessel behind us is still busy in the 2e lock

 

canal 13.jpg (121306 bytes) canal 14.jpg (181558 bytes) canal 15.jpg (197522 bytes) canal 16.jpg (183257 bytes)
enige nacht foto's, op de 1e foto zie je de pijl die aangeeft welke sluis we in moeten some night pictures, on the first picture you see a arrow which indicate to which lock you should go

 

canal 17.jpg (143298 bytes)
links de nieuwe sluis deuren, net recht ervan de bouwwerkzaanheden voor he nieuwe sluizen on the left the new lock doors, just right of the doors the construction works of the new locks

 

 

Nu ben ik weer de Kapitien op de Amazon River en weer vaart ze in het Verre Oosten. Op het moment varen we tussen Singapore en de Filippijnen, hiervoor tussen Singapore en Indonesie. Now I'm again the captain of m.v. Amazon River and again we are sailing in the Far east. At the moment we are sailing between Singapore and the Philippines, before between Singapore and Indonesia.

 

Zuid Amerika South America

 

Op de Caribbean Sea doen we Panama, Colombia, Equador, Peru en Chilie aan. Alleen in Chilie heb ik de wal opgekund, in de rest van de landen liggen we te kort binnen of is het te ver naar de stad en in Peru gaan we uit principe niet de wal op omdat je moet betalen (USD 25) voor een walpas en dat doen we echt niet. On the Caribbean Sea we visit Panama, Colombia, Equador, Peru and Chili. Only in Chile I had the oportunity to go ashore, in the other countries we stay to short or the city is to far away and in Peru we don't go ashore out of principle, we have to pay (USD 25) to get a shore pass and that is out of the question.
In Chilie heb ik even de kans gehad om door de stad Iquique te lopen en hier zijn wat foto's van Iquique. In Chile I had the change to have a walk in the city of Iquique and her you see some pictures of Iquique.

 

Iquique 001.jpg (211293 bytes) Iquique 002.jpg (241324 bytes) Iquique 003.jpg (176629 bytes)
Iquique 004.jpg (253896 bytes) Iquique 005.jpg (255395 bytes) Iquique 006.jpg (240841 bytes) Iquique 007.jpg (214809 bytes)
In deze straat was de stoep van hout gemaakt In this street the sidewalk was made of wood.

 

Iquique 008.jpg (183153 bytes) Iquique 009.jpg (207826 bytes) Iquique 010.jpg (242612 bytes) Iquique 011.jpg (217749 bytes) Iquique 012.jpg (244830 bytes)

 

 

De Filippijnen The Philippines

 

Het welkom in de haven van General Santos. 

The welcome at the port of General Santos.
Een aandenken van de eerste keer in General Santos en de kade van General Santos. A memento of the first arrival in General Santos and the berth of General santos.
2010 1201 GenSan 1.jpg (119212 bytes) 2010 1201 GenSan 2.jpg (119960 bytes) 2010 1201 GenSan 3.jpg (113776 bytes) 2010 1201 GenSan 4.jpg (133917 bytes)

 

Foto's van het dagelijks leven in de Filippijnen, het vervoer,het straatleven en de markt waar we verse groenten en fruit zijn gaan kopen. Pictures of daily life in the Philippines, transport, street life and the market where we bought fresh vegetables and fruits.

 

Allerlei verschillende vervoersmiddelen. All kinds of transports
dit heet een PEDICAB                  this is called a PEDICAB deze een TRICYCLE                     this a TRICYCLE nog een TRICYCLE                       another TRICYCLE een MULTICAB                             a MULTICAB en een JEEPNEY                            and a JEEPNEY
2010 1217 GenSan transport 1.jpg (129679 bytes) 2010 1217 GenSan transport 2.jpg (146841 bytes) 2010 1217 GenSan transport 3.jpg (140092 bytes) 2010 1217 GenSan transport 4.jpg (129921 bytes) 2010 1217 GenSan transport 5.jpg (164019 bytes)

 

Het straat leven Street life
een woonwijk / a residential area een lokale KFC / a local KFC huizen bouw / house building een deuren fabriek / a door factory
2010 1215 GenSan life 1.jpg (137978 bytes) 2010 1215 GenSan life 2.jpg (141169 bytes) 2010 1215 GenSan life 3.jpg (175609 bytes) 2010 1215 GenSan life 4.jpg (107190 bytes)
2010 1215 GenSan life 5.jpg (128413 bytes) 2010 1215 GenSan life 6.jpg (159884 bytes) 2010 1215 GenSan life 7.jpg (139167 bytes) 2010 1215 GenSan life 8.jpg (146513 bytes)
een meubel fabriek/winkel / a furniture factory/shop een kippen winkel / a chicken shop fruitkraampjes op wielen / fruit stands on wheels  een bananen winkel / a banana shop

 

De lokale markt The local market
Ons vervoer naar de markt, de auto van de agent, zelfgemaakt met volledige airco Our transport to the market, handmade and full airco
2010 1217 GenSan market 1.jpg (110722 bytes) 2010 1217 GenSan market  2.jpg (128274 bytes)

 

De kok en leerling Jorn bij de rijstkraam / The cook and cadet Jorn at the rice stand kokosnoten / coconuts de kok aan het onderhandelen over      bananen / the cook negotiating                  about bananas en ander fruit in de kraam ernaast / and other fruits in next stand
2010 1217 GenSan market  3.jpg (142931 bytes) 2010 1217 GenSan market  4.jpg (149064 bytes) 2010 1217 GenSan market  5.jpg (137796 bytes) 2010 1217 GenSan market  6.jpg (143451 bytes)
onderzoeken of de groente vers is / investigating or the vegetables are fresh gedroogde vis / dried fish verse tonijn / fresh tuna en natuurlijk kleren etc / and of course clothing etc
2010 1217 GenSan market  7.jpg (135574 bytes) 2010 1217 GenSan market  8.jpg (171770 bytes) 2010 1217 GenSan market  9.jpg (126896 bytes) 2010 1217 GenSan market  10.jpg (148893 bytes)

 

 

Voor de Amazon River was ik de kapitein van het m.v.Surinam River, toen ik aan boord kwam te Port Klang op 9 september 2008 heette het schip m.v. Eagle 2. Before the Amazon River I was the captain of the m.v. Surinam River, when I joined the vessel is was called the m.v. Eagle 2.
Dit werd de laatste reis onder deze naam, naar Fremantle in Australie en weer terug naar Port Klang. Te Port Klang liep het charter af en kregen we een nieuw charter. We kregen daarom een andere naam, we werden m.v. Vento di Maestrale. This voyage was the last voyage under this name, from Fremantle in Australia and back to Port Klang. At Port Klang the charter was finished and we got a new charter. That why we got a new name, we became the m.v. Vento di Maestrale.
Na Port Klang zijn we naar Singapore vertrokken om de hoofd motor te overhalen. After Port Klang we sailed for Singapore to overhaul the main-engine.
Van Singapore via het Suez kanaal naar Italie, La Spezia. Hier zijn we op 6 november 2008 het nieuwe charter ingegaan. From Singapore via the Suez canal to Italy, La Spezia. Here we went on the 6e of November into the new charter.
Zoals je ziet hebben we deze reis diverse continenten aangedaan: Australie, Azie, Afrika en Europa. As you can see we visited several continents this voyage, Australia, Asia, Africa and Europe.

 

EGYPTE EGYPT

 

SUEZ KANAAL SUEZ CANAL

 

Hier wordt je welkom geheten in het Suez Kanaal. Suez (01).jpg (171754 bytes) Here they welcome you at the Suez Canal.

 

In november 2008 zijn we van Singapore naar La Spezia (Italie) gevaren om in een nieuw charter te gaan. Om er snel te zijn, zijn we door het Suez Kanaal gevaren. Maar eerst moesten we langs Somalie, dat ging gelukkig goed. Maar het is toch wel spannend om daar te varen, zeker als je dan vlak achter je hoort dat er een schip gekaapt wordt en je er niets aan kunt doen. In November 2008 we sailed from Singapore to La Spezia (Italy) to join a new charter. To be quick in La Spezia we have past the Suez Canal. But first we had to pass Somalia, luckily this went well. But still it was exiting to sail there, certainly when you here a ship hijacked close from your stern and you can't do anything at all.
We kwamen s'nachts aan in Sues en tot de Bitter meren was het donker, van de Bitter meren tot voor Port Said was het licht en het laatste stuk weer donker. We arrived during the night at Sues and till the Bitter lakes it was dark, after the Bitter lakes till Port Said we had day light and the last few miles it was dark again.

 

1 Suez (02).jpg (108081 bytes) 2 Suez 03.jpg (108886 bytes)

 

Op foto 1 zie je het Cues licht, deze lamp wordt op de kop van het schip geplaatst en geeft s'nachts licht op beide zijde van het kanaal, tevens komt er voor deze lamp aan te sluiten een elektricien mee. On photo 1 you see the Suez light, this light is situated on the forepart of the vessel and lights both sides of the canal during the night, with the light an electrician is joining the vessel to connect the light.
En om in het kanaal te kunnen meren komt er altijd een bootje aan boord (foto 2), ook komen er 2 man mee om eventueel onze trossen met behulp van dit bootje aan de wal vast te zetten. And to moor the vessel alongside the canal side, always a small boat is joining the vessel (photo 2), with the boat two man are coming to sail the boat incase we have to bring ropes ashore to moor the vessel.

 

3 Suez (03).jpg (91016 bytes) 4 Suez (04).jpg (103714 bytes) 5 Suez (05).jpg (106964 bytes)
Op foto 3 liggen we ten anker op de Bitter meren daarna gaan we het kanaal weer in, foto 4.  On photo 3 we have dropped our anchor in the Bitter lakes after we went into the canal again, photo 4.
Foto 5 is de Afrikaanse kant van het kanaal. Photo 5 you see the African side of the canal.

 

6 Suez (08).jpg (92950 bytes) 7 Suez (07).jpg (144872 bytes) 8 Suez (06).jpg (99321 bytes) 9 Suez (09).jpg (88192 bytes)
En op foto 6 is de Midden-Oosten kant van het kanaal, er varen ook hier en daar pontjes over het kanaal, foto 7. And photo 6 shows the Middle-east side of the canal, also in a few places ferry's are crossing the canal, photo 7.
Foto 8 en 9,  net voor het donker begon te worden nog wat indrukken van het kanaal. Photo 8 and 9, just before it was getting dark, just some impressions of the canal.

 

 

AUSTRALIE AUSTRALIA

 

aus000.jpg (126144 bytes) aus001.jpg (129895 bytes) aus002.jpg (104672 bytes) aus003.jpg (116310 bytes) aus004.jpg (174088 bytes)
En het eerste wat ik zag toen ik na 35 jaar in Australie terug kwam was een schapenboot, die beesten heb ik toen, 35 jaar terug bij de K.J.C.P.L, veel als deklading gevaren van Australie naar Mauritsius. And the first what I saw coming back into Australia, after 35 years, was a sheep ship, those animals, 35 years ago with the K.J.C.P.L. , we have sailed a lot as deck cargo from Australia to Mauritsius.
Later op zondag zijn de 1e stm Thierry en ik de wal opgegaan, even rond gelopen en in de avond wat gegeten. Later on the Sunday the Chief Thierry and I went ashore for a walk and in the evening we had something to eat.

 

aus005.jpg (124210 bytes) aus006.jpg (115872 bytes) aus007.jpg (108136 bytes) aus008.jpg (112250 bytes)
...zomaar wat foto's van Fremantle. .....just some photo's from Fremantle.

 

In april 2007 ben ik als Kapitein gaan varen voor Universal Marine op het m.v Amazon River welke toen de Papuan Gulf heette. In April 2007 I started to sail as a Captain for Universal Marine on the m.v. Amazon River, which was called at that time Papuan Gulf
 Deze dienst deed al de landen en eilanden aan welke je hier onder kunt zien ...... This service called all the countries and islands you find below.....

 

PAPUAN NIEUW GUINEA PAPUAN NEW GUINEE

 

Port Moresby Port Moresby

 

POM 001.jpg (91622 bytes) POM 002.jpg (90582 bytes) POM 003.jpg (97705 bytes)

PORT Moresby, de hoofdstad van PNG.

Port Moresby, the capital city of PNG.

 

 

pom002.jpg (64157 bytes) pom003.jpg (84549 bytes) pom004.jpg (76387 bytes) pom004.jpg (76387 bytes) pom006.jpg (92945 bytes)

De stad vanaf het schip gezien.

The city from the vessel.

 

POM 004.jpg (103160 bytes) POM 005.jpg (124923 bytes) POM 006.jpg (97246 bytes)

en de stad vanaf het hoogste punt, met de Papuan Gulf en mijzelf met de kok. 

and from the highest view, with the Papuan Gulf and myself and the cook.

 

POM 007.jpg (88662 bytes) POM 008.jpg (109887 bytes) POM 009.jpg (72021 bytes)

Er wordt veel tuna-vis gevangen nabij PNG, hier wordt deze gelost.

Near PNG they catch a lot of tuna fish, here they are discharging it.

 

Lae Lae
Lae001.jpg (98840 bytes) Lae002.jpg (100738 bytes)
de haven van Lae the port of Lae

 

lae001.JPG (118392 bytes) lae002.JPG (91286 bytes) lae003.JPG (157949 bytes) lae004.JPG (139382 bytes) lae005.JPG (123438 bytes) lae006.JPG (129922 bytes)
De kok en ik gaan regelmatig naar de lokale markt, zeker in Lae, hier worden vele groenten geteeld, kersvers en zonder insecticiden, heerlijk.  The cook and I are going regularly to the locale market, specially in Lae, here the vegetables grows, very fresh and without insecticides, delightful.
Tomaten, sla, kool, pinda's en fruit, alles overheerlijk. Tomatos, lettuce, cabbage, peanuts and fruits, all delightful.

 

Oro Bay Oro Bay

 

1.oro 001.jpg (57550 bytes) 2.oro 002.jpg (52244 bytes) 3.oro 003.jpg (64271 bytes) 4.oro 004.jpg (98773 bytes) 5.oro 005.jpg (65162 bytes)
Op foto 1 zie je ver weg Oro Bay, tussen de kranen zie je iets wits, dat is een scheepje welk op onze plek ligt, foto 2, op foto 3 is ze veplaastt en op foto 4 en 5 zie je onze kade. On photo 1 you see far away Oro Bay, between the cranes you see something white, that is a ship on our berth, photo 2,on photo 3 she has moved and on photo  4 & 5 you see our berth.

 

 

1.oro 001.jpg (81259 bytes) 2.nature oro 002.jpg (155678 bytes) 3.nature oro 003.jpg (99752 bytes) 4.oro 004.jpg (145611 bytes) 5.nature oro 005.jpg (136348 bytes)
6.oro 006.jpg (143269 bytes) 7.oro 007.jpg (177518 bytes) 8.oro 008.jpg (134179 bytes)
En zomaar wat foto's uit Oro Bay (PNG), op foto 2 & 3 een wilde bananenboom en op foto 4 een wilde kokospalm, op foto's 5, 6 en 7 zie je hoe de mensen hier wonen. And just some photo's from Oro Bay (PNG), on photo 2 % 3 a wild bananatree and on photo 4 a wild coconut palm, on the photo's 5,6 and 7 you can see how the people are living here.

 

                                        

oro 009.jpg (159650 bytes)9

oro 010.jpg (168555 bytes) 10 oro 012.jpg (119732 bytes)11 oro 011.jpg (140405 bytes) 12
oro 013.jpg (106471 bytes)13 14 oro 014.jpg (113246 bytes)

15

oro 015.jpg (74837 bytes)

oro 016.jpg (134382 bytes)                         16 oro 017.jpg (109860 bytes)17
En na een 30 minuten lopen kom je bij een dorpje genaamd Beama, zie foto's, op foto 15 zie je een visserman, ze vissen her met een speer en zijn er zeer bekwaam in, de bevolking is hier uitermate vriendelijk, iedereen wenst je een goedendag, zelfs al zijn ze 100 meter verderop en de kinderen op foto 17 wilde maar wat graag op de foto. And after a 45 minutes walk you arrive at the nearest village named Beama, see photo's, on photo 15 you see a local fisherman, they fish with a spear and are very competent to do so, the native population is very friendly, everybody is saying good day, even if they are 100 meter away. and the children wishes very much to go on the picture.

 

oro 001.jpg (143813 bytes) oro 002.jpg (180555 bytes) oro 003.jpg (151232 bytes) oro 004.jpg (186971 bytes)

En tijdens het wandelen kom je echt mooie plekjes tegen.

And during walks, you see beautiful spots.

 

Madang Madang

 

madang003.jpg (68254 bytes) madang001.jpg (59534 bytes) madang005.jpg (77855 bytes) madang006.jpg (59820 bytes) madang007.jpg (62905 bytes) madang008.jpg (53285 bytes)
En hier foto's van de omgeving waar het schip gemeerd ligt.... And here pictures from the surrounding where the vessel is moored....

 

madang004.jpg (92821 bytes) madang005.jpg (82980 bytes) madang006.jpg (61163 bytes) madang007.jpg (107103 bytes)

..... het centrum en net buiten het centrum.....

...... the center and just outside the center.....

 

ashore 001.jpg (100180 bytes) ashore 002.jpg (156722 bytes) ashore 003.jpg (95286 bytes) ashore 004.jpg (100953 bytes)
madang003.jpg (151791 bytes) madang002.jpg (192523 bytes)

....en van het hotel met een mooi zwembad en daar zwemmen we dan ook als er tijd voor is.

...and of the hotel with a nice swimming pool and when there is time we are going for a swim. 

 

kano 001.JPG (74081 bytes) kano 002.JPG (69921 bytes)

En je komt eenpersoons kano's tegen maar ook gezins kano's.

You meet one person canoe's but also family canoe's.

 

Rabaul Rabaul

 

Rabaul001.jpg (86468 bytes) Rabaul002.jpg (64705 bytes)
de haven van Rabaul port of Rabaul

 

rabaul 001.JPG (85067 bytes) rabaul 002.JPG (68306 bytes) rabaul 003.JPG (107047 bytes) rabaul 004.JPG (64705 bytes)

vanuit het schip gezien

view from the vessel

 

Rabaul003.jpg (41105 bytes) rabaul 005.JPG (51826 bytes) rabaul 009.JPG (45128 bytes) rabaul 006.JPG (50626 bytes) rabaul 007.JPG (59836 bytes) rabaul 008.JPG (90784 bytes)
Rabaul, met attractie een werkende vulkaan Rabaul, with attraction, a working volcano.
Op de laatste 3 foto's staat de wind verkeerd, de as komt nu recht over Rabaul en ons schip. Alles komt onder een laag as. On the last 3 photo's the wind is from the wrong direction, the ashes are coming straight over Rabaul and the vessel. Everything is covered under a layer of ashes.

 

Rabaul 2012 0924 (1).jpg (140103 bytes) Rabaul 2012 0924 (2).jpg (158559 bytes) Rabaul 2012 0924 (6).jpg (233121 bytes)
Rabaul anno 2012, de vulkaan slaapt sinds twee jaar (rechtse kleine berg), de stad (foto rechts) ziet er nu schoon uit zonder as van de vulkaan. Rabaul ano 2012, the volcano is sleeping for two years already (right small mountain), the city (picture on the right) looks clean without the volcano's ashes.

 

Kavieng Kavieng

 

Kavieng001.jpg (106949 bytes) Kavieng002.jpg (62996 bytes)
de haven van Kavieng the port of Kavieng

 

Kavieng003.jpg (52530 bytes) Kavieng004.jpg (61193 bytes) Kavieng005.jpg (56142 bytes)

Schitterende eilandjes en geen toeristen.

Wonderful islands and no tourists.

 

Kavieng 001.jpg (106949 bytes) Kavieng 002.jpg (57454 bytes) Kavieng 003.jpg (62996 bytes)

 

Kavieng006.jpg (127405 bytes) Kavieng007.jpg (133060 bytes)

Een lokaal pontje, deze brengt schoolkinderen naar het hoofdeiland.

A local ferry, this one brings school children to the main-island.

 

Kavieng010.jpg (107737 bytes) Kavieng008.jpg (98954 bytes) Kavieng009.jpg (105335 bytes)

En als je de eerste foto ziet kun je begrijpen dat ik (tweede foto) het niet kon laten om na ruim 20 jaar weer eens in zee te duiken en ik heb er van genoten.

And if you see the first photo you can understand that I (second photo) couldn't resist, after more then 20 years, to dive into the sea and I enjoyed it very much. 

 

Enge kevers uit PNG Scary bugs from PNG

 

beest002.jpg (60345 bytes) beest001.jpg (52713 bytes)

 

Een grote vlinder uit PNG A big butterfly from PNG

 

lae butterfly.jpg (82417 bytes)

 

  SINGAPORE

                                SINGAPORE

 

Vandaag de dag is er weinig tijd om de wal op te gaan, als de tijd er is wordt deze met beide handen aangegrepen zoals hier in Singapore. Today there isn't much time to go ashore, so if we have the time the crew will go ashore as here in Singapore.

 

Singapore 004.jpg (117739 bytes)

De leeuw, het symbool van Singapore.

The lion, the symbol of Singapore

 

1 crew r s'pore 001 (2).JPG (49346 bytes) 1 S'pore 2010 1028.jpg (124229 bytes) 2 crew r s'pore 002 (2).JPG (63434 bytes) 2 S'pore 2010 1028 1.jpg (129575 bytes)
Op de foto's 1 & 2 komen we op de rede van Singapore aan.  On the photo's 1 & 2 we arrive on the roads of Singapore.

 

3 Singapore 001.jpg (73434 bytes) 4 Singapore 002.jpg (71842 bytes) 5 Singapore 003.jpg (62700 bytes)
Op foto 3 zien we de kade waar we in Singapore aanmeren, foto 4 een Indonesisch scheepje wat kleine ladingen van Indonesië naar Singapore brengt en foto 5 een rondvaart boot. On photo 3 we see the berth where we moored while in Singapore, photo 4 an Indonesian ship carrying small cargo's from Indonesia to Singapore and photo 5 a excursion steamer.  

 

 6 crew r s'pore003 (2).JPG (90547 bytes) 7  crew r s'pore 004 (2).JPG (100258 bytes) 8 crew r s'pore 005(2).JPG (61814 bytes) 9 crew r s'pore 006 (2).JPG (91110 bytes)
Een deel van de bemanning is per bus onderweg naar Singapore centrum, foto 6, op foto 7 gaan we verder met de metro, foto 8 & 9,  uitzicht vanuit de metro. A part of the crew travels by bus to Singapore's center, photo 6, on photo 7 we change to the metro, photo 8 & 9, views from the metro. 

 

10 crew r s'pore 007 (2).JPG (118578 bytes) 11 crew r s'pore 008 (2).JPG (135734 bytes) 12 crew r s'pore 009 (2).JPG (118858 bytes) 13 crew r s'pore 010 (2).JPG (129570 bytes) 14 crew r s'pore 011 (2).JPG (81598 bytes)
deze foto's laten China Town zien en de laatste Singapore Center vanuit China Town. these photo's shows China Town and the last photo Singapore Center seen from China Town.

 

15  crew r s'pore 012 (2).JPG (92698 bytes) 16  crew r s'pore 013 (2).JPG (63507 bytes) 17  crew r s'pore 014 (2).JPG (86242 bytes)
foto's  16 & 17 laten een Hindoe tempel zien aan de rand van China Town. photo's 16 & 17 shows a Hindoe Temple near China Town.

 

18 Singapore 005.jpg (60397 bytes) 19 Singapore 006.jpg (90142 bytes) 20 Singapore 007.jpg (60464 bytes) 21 Singapore 008.jpg (61204 bytes)

Torenflats in Singapore............

Skyscrapers in Singapore.........

 

22  crew_r_spore_015.jpg (75742 bytes)

en met de bus weer terug aan boord. and with the bus back on board.

 

 

Tijdens het overhalen van de hoofdmotor in oktober 2008 ben ik de wal opgeweest. During the overhaul of the main-engine in October 2008 I went ashore.

 

sin000.jpg (112267 bytes) sin001.jpg (126472 bytes)
Omdat we ten anker lagen moesten we met een bootje de wal op, foto links , eerst ben ik naar Mustafa gegaan, een heel groot warenhuis in de India buurt, foto rechts, Mustafa is rechts op de foto. As the vessel was anchored, we had to go ashore by boat, photo left, first I went to Mustafa, a big department store in the Indian neighborhood, photo right, Mustafa you see on the right side on the photo.

 

sin002.jpg (140754 bytes) sin003.jpg (121623 bytes) sin004.jpg (128408 bytes)
  en later die week zou het Indiaas nieuwjaar zijn, alle straten waren versierd.   and later that week it was Indian new year, all streets where decorated.

 

sin005.jpg (124757 bytes) sin006.jpg (131841 bytes) sin007.jpg (141434 bytes)
daarna ben ik met de agent Mr Phua en de scheepshandelaar Mr Wong uit gaan eten, in een visrestaurant, in de verte zagen we de Vento di Maestrale liggen, linkse foto in het midden, op de rechtse foto van links naar rechts, Mr Wong, dan een medewerker van Mr Wong, een medewerker van Mr Phua en Mr Phua en zelfs ik sta op deze foto. after that I was invited by our agent Mr Phua and the ship's chandler Mr Wong to eat somewhere, we went to a fish restaurant, far away we saw the Vento di Maestrale, left photo in the middle, on the right photo from left to right, Mr Wong, a assistant of Mr Wong, an assistant of Mr Phua, Mr Phua and even myself.

 

sin009.jpg (101706 bytes) sin010.jpg (113401 bytes)
en weer terug met het bootje, links de aanlegsteiger voor deze bootjes en rechts een rondvaartboot. and back again with the small boat, on the left the jetty of this boats and right a excursion steamer.

 

 CHINA

                                   CHINA

SHANGHAI SHANGHAI

 

1.shanghai 004.jpg (60429 bytes) 2.shanghai haven 001.jpg (111028 bytes) 3.shanghai haven 002.jpg (93180 bytes) 4.shanghai haven 003.jpg (50891 bytes) 5.shanghai haven 004.jpg (60859 bytes)
En hier komen we in Shanghai aan, evenals Hong Kong was ik hier in ruim 30 jaar niet geweest en de veranderingen zijn erg groot. And here we arrive at Shanghai, as Hong Kong, I haven't been here in more then 30 years and the changes are big.
Onderweg naar de haven kwamen ook nog een zusterschip tegen (foto 1), dit schip is ook van Universal Marine en heet "Yellow River", hier gaat ze varen onder de charter naam "Emirates Meru". While sailing to the berth we met a sister ship (photo 1), this ship also belongs to Universal Marine, here she will sail under the charter name ´Emirates Meru`. 
De foto´s 2 & 3 laten de haven zien en op de foto´s 4 & 5 zien we hoe druk de rivier is met binnenvaart,deze schepen varen af en aan. The photo's 2 & 3 we see the port and on the photo's 4 & 5 we see how busy the rivers are, constant barges are sailing here.

 

 

Zomaar wat foto's van Shanghai, de eerste 3 vanaf het schip bij aankomst en de rest nabij het hotel waar ik verbleef. Just some photo's from Shanghai, the first 3 from the vessel during arriving, the rest near the hotel where I stayed.
shanghai 001.jpg (53064 bytes) shanghai 002.jpg (61954 bytes) shanghai 003.jpg (69871 bytes) shanghai 020.jpg (104993 bytes) shanghai 021.jpg (92693 bytes)

 

shanghai 022.jpg (104301 bytes) shanghai 023.jpg (57821 bytes) shanghai 024.jpg (125049 bytes) shanghai 025.jpg (78352 bytes)

 

shanghai 026.jpg (100289 bytes) shanghai 027.jpg (86561 bytes) shanghai 028.jpg (82240 bytes)

 

HONG KONG HONG KONG

 

1. HKG001.jpg (86978 bytes) 2. HKG002.jpg (121335 bytes) 3. HKG003.jpg (91936 bytes) 4. HKG004.jpg (122318 bytes)
Dit is Hong Kong, de meeste schepen gaan ten anker om te laden en te lossen, er zijn maar enkele kades waar schepen aan kunnen meren. Op foto 1 komt de drijvende kraan aan, dit ponton heeft ook een deel van de lading bij zich, op foto 2 zie je lege scheepjes waar we onze lading in lossen. We werken zowel met de scheepskranen als met de kraan van de barge. This is Hong Kong, most ship's has to drop anchor to load and discharge, there are only a few berths at Hong Kong. On photo 1 the floating crane arrives, this pontoon carry's also a part of the cargo, on photo 2 you see the empty ship's where we will load our cargo. Loading and discharging is done with the ship's- as well as the barge crane.
En er waren toch nog enkele San Pans (foto 4) te zien, vroeger voeren er veel van deze scheepjes. Meestal vervoerde ze handelaren of kleine pakketjes die ze dan aan boord van de schepen brachten, Wala Wala,s heb ik niet meer gezien, dit waren ook kleien houten scheepjes die als watertaxi's werden gebruikt. And still there where some San Pans (photo4), in the past there where many of these small ship's. Mostly to carry traders or small parcels to the ship's, Wala Wala's I haven't seen, these where small wooden ship's used as water taxi's.
Ik heb geen idee hoe je San Pan en Wala Wala schrijft, maar zo spreek je het uit. I have no idea how to write San Pan and Wala Wala, but the pronunciation is like this. 

 

 

HKG 001.jpg (66186 bytes) HKG 002.jpg (63234 bytes) HKG 003.jpg (73441 bytes) HKG 004.jpg (73686 bytes) HKG 005.jpg (59251 bytes) HKG 006.jpg (60077 bytes)
En hier wat foto´s van de westkant van Hong Kong eiland, het was meer dan 30 jaar geleden dat ik er was en toen stond er aan deze kant nog niets.  And here we see some photo's from the west side of Hong Kong island, it had been more then 30 years  I had been in Hong Kong and at that time there was hardly nothing on this side of the island.

 

SOLOMON  EILANDEN SOLOMON  ISLANDS

 

HONIARA HONIARA

 

Honiara 001.jpg (78194 bytes) Honiara 002.jpg (102346 bytes) Honiara 003.jpg (119694 bytes) Honiara 004.jpg (102606 bytes) Honiara 005.jpg (58467 bytes)

 

Honiara 006.jpg (119360 bytes) Honiara 007.jpg (142555 bytes) Honiara 008.jpg (136447 bytes)
Deze foto's zijn vanaf het schip genomen. Je ziet hoe de plaatselijke scheepjes geladen en gelost worden, alles nog met de hand.  These photo's are taken from the vessel. You see how the local ship's are loaded and discharged, all done by hand.

 

1 Honiara 009.jpg (76124 bytes) 2 Honiara 010.jpg (75785 bytes) 3 Honiara 011.jpg (133534 bytes) 4 Honiara 012.jpg (73764 bytes) 5 Honiara 013.jpg (67904 bytes) 6 Honiara 014.jpg (89073 bytes)
Deze foto's zijn in het regenseizoen gemaakt,het regende de gehele dag, tussen de buien door wat foto's gemaakt. These photo's are made in the rain-season, it was raining the whole day, between the showers I've made some photo's.
Op foto 4 zie je het regerings gebouw van de Solomon eilanden. On photo no 4 you see the parliament building of the Solomon Islands.

 

7 Honiara 015.jpg (67426 bytes) 8 Honiara 016.jpg (75857 bytes) 9 Honiara 017.jpg (97647 bytes) 10 Honiara 018.jpg (116510 bytes) 11 Honiara 019.jpg (117404 bytes)
En in de regen toch even een berg op om wat foto's van boven te maken. 9,10en 11.  And even in the rain, I went up a mounting to make some photo's. 9, 10 and 11.

 

NIEUW CALEDONIE NEW CALEDONIA

 

NOUMEA NOUMEA

 

Noumea 001.jpg (53610 bytes) Noumea 002.jpg (54112 bytes) Noumea 003.jpg (49599 bytes)
Bij het aanlopen van het eiland vaar je tussen riffen door. Arriving at the island you'll sail between reefs.

 

Noumea 004.jpg (73417 bytes) Noumea 005.jpg (91692 bytes) Noumea 006.jpg (97340 bytes) Noumea 007.jpg (75668 bytes) Noumea 008.jpg (74370 bytes) Noumea 009.jpg (85628 bytes)
Zomaar enige foto's van het eiland als je naar de haven vaart, het is een Frans eiland en dat zie je goed, jammer dat we maar 3 uur binnen lagen en geen kans hadden om de wal op te gaan. just some photo's while we where sailing to the port, it is a France island and you notice that directly, it was a pity we where there only for 3 hours so we didn't have the change to go ashore.
Maar nu weet ik ook waar de uitdrukking "LEVEN ALS GOD IN FRANKRIJK" vandaan komt als je dit zo ziet. But now I know where the old Dutch expression "LIVING AS GOD IN FRANCE" came from as you see this.

 

Noumea 010.jpg (121759 bytes) Noumea 011.jpg (128565 bytes) Noumea 012.jpg (102047 bytes)
En wat foto's vanaf het schip. And some photo's from the vessel.

 

FIJI  EILANDEN FIJI  ISLANDS

 

SUVA SUVA

 

Suva 001.jpg (72306 bytes) Suva 002.jpg (62245 bytes)

 

Suva 003.jpg (95186 bytes) Suva 004.jpg (98488 bytes) Suva 005.jpg (98656 bytes)
Ook hier was te weinig tijd om de wal op te gaan, enkel wat foto's vanaf het schip. And also here we didn't have time to go ashore, just some photo's from the vessel.

 

LAUTOKA LAUTOKA

 

In Lautoka waren we ook maar even, hier was voor mij deze keer geen tijd om de wal op te gaan, ik hoop dat volgende keer wel te kunnen omwat foto's te maken van het stadje en de mensen. At Latoka we stayed only a few hours, I didn't have time to go shore, I do hope I can do that next call, so I can make some photo's from the city and irs people.
Lautoka 001.jpg (86709 bytes) Lautoka 002.jpg (75565 bytes) Lautoka 003.jpg (86137 bytes) Lautoka 006.jpg (66557 bytes) Lautoka 005.jpg (111468 bytes)

 

Lautoka 004.jpg (70059 bytes) Lautoka 007.jpg (106718 bytes) Lautoka 008.jpg (126106 bytes) Lautoka 009.jpg (100054 bytes)
Zoals je op de laatste 4 foto's ziet lagen we samen met het Japanse Cruise schip de   "PACIFIC VENUS", dit schip gaat vanaf hier naar Apia, waar wij ook heen gaan. As you see on the last 4 photo's, we were berth together with the Japanese Cruiser the      "PACIFIC VENUS"., this ship is bound for Apia, as it is our next port too..
De "PACIFIC VENUS" vetrekt 1 uur voor haar geplande vetrek tijd. Ik wil ook zo spoedig mogelijk weg, er ontwikkeld zich een orkaan vlak bij ons. The "PACIFIC VENUS"is departing 1 hors ahead of schedule. I like to sail also asap, there is a hurricane developing near us.

 

SAMOA SAMOA

 

APIA APIA

 

En, ja, van Lautoka naar Apia zaten we 1 dag in de orkaan, gelukkig was ze zich nog aan het ontwikkelen, dus voor ons viel het nog mee, windkracht 9. And, yes, from Lautoka to Apia we were for one day in the hurricane, luckily she was still developing, so for us it wasn't too bad, wind force 9.

 

Apia 001.jpg (56121 bytes) Apia 002.jpg (93705 bytes) Apia 004.jpg (80669 bytes) Apia 003.jpg (83060 bytes) Apia 005.jpg (66928 bytes) Apia 006.jpg (110341 bytes) Apia 007.jpg (76789 bytes)

 

Apia 008.jpg (82443 bytes) Apia 009.jpg (91352 bytes) Apia 010.jpg (97683 bytes) Apia 011.jpg (100477 bytes) Apia 012.jpg (88331 bytes) Apia 013.jpg (79335 bytes) Apia 014.jpg (95492 bytes)
We hadden maar 5 containers telossen. 2 uur lagen we binnen. En toch even de wal op, enkel om een lokaal dress te kopen samen met de mevrouw op de laatste foto, zij werkt voor onze agent ter plaatse.    We had only 5 containers to discharge. 2 hors alongside. And even then I went ashore, only to but the local dress together with the lady in the last photo, she is working for our local agent.

 

THAILAND THALAND

 

RAYONG RAYONG

 

Het eerste wat je tegen komt als je door de poort gaat is een grote foto van de koning van Thailand (zie foto hier onder), koning Bhumibon. De koning wordt dit jaar 60 jaar en dat wordt het hele jaar gevierd, overal hangen vlaggen en de mensen dragen zoveel als ze kunnen een geel shirt om hem te eren, speciaal op maandag. The first thing you will see when leaving the gate is a big photo of the king of Thailand (see photo below), king Bhumibon. The king has his 60th birthday this year and the people are celebrating this the whole year, flags are everywhere and the people are wearing a yellow shirt as much as possible to honor there king, especially on the Monday.

yard002 (2).JPG (107254 bytes)

 

 

rayong001.jpg (109231 bytes) rayong002.jpg (120252 bytes) rayong003.jpg (100513 bytes)

Op de kade,linkse foto, is bij elk schip een kantine, hier wordt door enkele kokkinnen (rechtse foto) elke dag een paar keer vers eten bereid.

On the berth, left photo, is near every ship an canteen, every day a few female cooks (right photo) prepare fresh meals a few times a day.

 

rayong004.jpg (75324 bytes) rayong005.jpg (114876 bytes)

En op zaterdag de 15-12-07 werd er aan boord een offer gebracht aan Boedda.

And  Saturday the 1-12-07 on board, an offering was brought to Boedda.

 

rayong006.jpg (80894 bytes) rayong008.jpg (114976 bytes) rayong007.jpg (171620 bytes) rayong009.jpg (82782 bytes) rayong010.jpg (111387 bytes) rayong011.jpg (120763 bytes)

 

Ik ben die zaterdag met de agent de wal opgeweest, eerst naar de stad Rayong, wat rondgelopen en fruit gekocht. That same Saterday I went ashore with the agent, first to the town Rayong, just walking around and buying some fruits.

 

rayong012.jpg (132428 bytes) rayong014.jpg (94440 bytes) rayong013.jpg (107152 bytes) rayong015.jpg (123800 bytes) rayong016.jpg (92826 bytes)

 

En later op de middag zijn we aan het strand gaan eten, allerlei soorten verse vis en op een stand zonder toeristen, enkel lokale toeristen, echt genieten dus. And later that afternoon we had an dinner on the beach, all kinds of fresh fish and on a beach without tourists, just some local tourist, really enjoying.
rayong017.jpg (119756 bytes) rayong018.jpg (119568 bytes) rayong019.jpg (146869 bytes) rayong020.jpg (125397 bytes)

Volgende / Next